Mobilná aplikácia - Keepi Mobile

keepi mobile web
Stiahnuť APP do mobilného zariadenia (Android)
Otvoriť ako webovú aplikáciu https://keepi.eu/Mobile
Ako pripnúť webovú aplikáciu na plochu (Google Chrome)
Po stiahnutí danej aplikácie do mobilného zariadenia je možné využívať integrovaný fotoaparát. Umožní odfotiť účtovné doklady: pokladničné bločky, faktúry a pod. Odfotené doklady sa ihneď sprístupnia v ponuke „Doklady“ a aj v štandardnej aplikácii „Keepi“ na vedenie účtovníctva, kde pri evidovaní nového účtovného dokladu a do evidencie faktúr cez tlačidlo „Zoznam príloh“ je možné priamo odpisovať údaje z vybraného odfoteného dokladu a uložiť ho ako prílohu práve evidovaného dokladu.
Mobilná aplikácia umožňuje prezerať zoznam odfotených dokladov, ešte nepripojených ako prílohy k zaevidovaným účtovným dokladom.
Mobilná aplikácia umožňuje prezerať aktuálny stav finančných prostriedkov zo zaúčtovaných dokladov, samostatne za jednotlivé bankové účty a pokladne.
V prehľade sa zobrazí celková suma aktuálne neuhradených zostatkov vyšlých a došlých faktúr podľa účtovníctva a zoznam jednotlivých neuhradených faktúr podľa dátumu splatnosti.
Odkaz na otvorenie aplikácie Keepi pre vedenie účtovníctva a evidenciu účtovných dokladov.