• Vytvoriť používateľa
    Priamo pri registrácii vám vytvoríme demo firmu s účtovníctvom podľa vášho výberu.
    Keďže obsahuje aj vzorové dáta, jej vytvorenie trvá od 15-30 sekúnd.
    Ďakujeme za trpezlivosť.    Sem napíšte zobrazený text.